Gnessin Virtuosi Moskau

Maria Andreeva, Maria Balagur, Sergey Bashlykov, Anastasiia Batrakova, Artemiy Cholokyan, Evgeny Dolgiy, Dmitry Drobnitskiy, Alexander Dzyubenko, Mikhail Feyman, Alexander Galnykin, Vladislav Goncharov, Ksenia Guseva, Timofey Kalashnik, Elena Kershkovskaia, Elisabet-Mariya Kovalski, Sergey Mazur, Elisaveta Mironova, Polina Morozova, Margarita Pavlova, Geniya Peschanskaya, Laura Pirdzhanyan, Anton Prishchepa, Ilia Prokudin, Vladislav Provotar, Ekaterina Rasulova, Asya Safikhanova, Ivan Savushkin, Alexander Shapchits, Ivan Shatkovskiy, Mikhail Shevnin, Kristina Sukhova, Philipp Sverdlovskiy, Fedor tishkevich, Nikolay Valkov, Alexander Vetukh, Anna Yanovskaya, Tatiana Zhalabkovich, Ksenia Zvereva

Violoncello (Solo)

Evgeny Tonkha

Musikalische Leitung

Mikhail Khokhlov

what moves you orchester und bühne what moves you orchester und bühne